Tarieven 2020

Hieronder de tarieven voor 2020. Deze zijn geldig van 1 januari 2020 t/m 31 december 2020.
Dit zijn de maximum tarieven voor de mondzorg zoals vastgesteld door de NZa.

I Consultatie en diagnostiek (C)

Code Omschrijving Prijs

a. Diagnostisch onderzoek

C11 Periodieke controle € 22,16
C13 Probleemgericht consult € 22,16

b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 22,16
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 104,95

c. Toeslagen en diversen

C80 Mondzorg aan huis € 17,49

III Preventieve mondzorg (M)

Code Omschrijving Prijs
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 13,07
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 13,07
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 13,07
M32 * Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek € 17,49
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 5,83
M40 Fluoridebehandeling, per kaak € 14,58

IV Verdoving (A)

Code Omschrijving Prijs
A15 Oppervlakte verdoving € 7,58
A10 Geleidings-, infiltratie-, en/of intraligamentaire verdoving € 14,58

VI Vullingen (V)

Code Omschrijving Prijs
V30 Fissuurlak eerste element € 26,24
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting € 14,58
V40 Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,83

c. Restauraties diversen

XII Tandvleesbehandelingen (T)

Code Omschrijving Prijs

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 154,51
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 169,09
T21 Grondig reinigen wortel per element, complex € 31,49
T22 Grondig reinigen wortel per element, standaard € 23,32
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 90,38
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na intiële tandvleesbehandeling € 104,95
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 46,65
T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 61,22
T42 Consult parodontale nazorg € 88,63
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 117,78
T44 Complex consult parodontale nazorg € 156,85
T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus € 154,51
T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 169,09

b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)

Diversen

T91 Pocketregistratie € 34,98
T92 Parodontiumregistratie € 69,97
T93 * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
exclusief laboratorium kosten, de feitelijke kosten worden doorberekend
€ 40,82
T94 Behandeling tandvleesabces € 78,71
T57 * Toepassing lokaal medicament € 62,97
T96 Uitgebreide voedingsanalyse € 58,31

XIII Implantaten (J)

Code Omschrijving Prijs
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 54,72
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 89,54

XIV Uurtarieven (U)

Code Omschrijving Prijs
U05 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 15,32

NB – De materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Dit geldt bij prestaties die voorzien zijn van een sterretje (*). De materiaal- en/of techniekkosten zullen niet hoger zijn dan de verschuldigde kosten voor inkoop (zie bijlage 2 bij de tariefbeschikking).

NB – Dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2020 zoals vastgesteld door de NZa.
Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan de Mondhygiëne praktijk M. Voortman aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst.
Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij naar de website van de NZa.