Tarieven 2024

Hieronder de tarieven voor 2024. Deze zijn geldig van 1 januari 2024 t/m 31 december 2024. Dit zijn de maximum tarieven voor de mondzorg zoals vastgesteld door de NZa.

I Consultatie en diagnostiek (C)

CodeOmschrijvingPrijs

a. Diagnostisch onderzoek

C001Consult tbv een intake, niet zijnde verwijzing€ 53,50
C002Periodieke controle€ 26,75
C003Consult niet zijnde periodieke controle, zoals probleemgericht consult€ 26,75
C014Pocketregistratie€ 42,24
C015Parodontiumregistratie€ 84,48

b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

C010Schriftelijke medische anamnese€ 26,75
C012Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan€ 126,72

c. Toeslagen en diversen

C020Mondzorg aan huis€ 21,12

III Preventieve mondzorg (M)

CodeOmschrijvingPrijs
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€ 15,78
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€ 15,78
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€ 15,78
M32 *Eenvoudig bacteriologisch onderzoek€ 21,12
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€ 7,04
M40Fluoridebehandeling, per kaak€ 17,60
M80Behandeling van witte vlekken, eerste element€ 61,25
M81Behandeling van witte vlekken, volgende element€ 33,79

IV Verdoving (A)

CodeOmschrijvingPrijs
A15Oppervlakte verdoving€ 9,15
A10Geleidings-, infiltratie-, en/of intraligamentaire verdoving€ 17,60

VI Vullingen (V)

CodeOmschrijvingPrijs
V30Fissuurlak, eerste element€ 31,68
V35Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting€ 17,60
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€ 7,04

XII Tandvleesbehandelingen (T)

CodeOmschrijvingPrijs

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 204,16
T021Grondig reinigen wortel per element, complex€ 38,02
T022Grondig reinigen wortel per element, standaard€ 28,16
T032Herbeoordeling met parodontiumstatus, na intiële tandvleesbehandeling€ 126,72
T033Bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€ 77,44
T042Consult parodontale nazorg€ 107,01
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 142,21
T044Complex consult parodontale nazorg€ 189,38

Diversen

T161 *Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 49,28
T162Behandeling tandvleesabces€ 95,04
T163 *Toepassing lokaal medicament€ 76,03
T165Uitgebreide voedingsanalyse€ 70,40

XIII Implantaten (J)

CodeOmschrijvingPrijs
J090Specifiek consult nazorg implantologie€ 66,05
J091Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 108,08

XIV Uurtarieven (U)

CodeOmschrijvingPrijs
U35Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten€ 18,50
U05Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten€ 18,50